Technik architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika architektury krajobrazu, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: wykonywać projekty zagospodarowania terenów zieleni; organizować, wykonywać i nadzorować prace związane z przygotowaniem stanowiska, doborem, sadzeniem oraz pielęgnacją roślin ozdobnych stosowanych w terenach zieleni;
organizować, wykonywać i nadzorować prace konserwatorskie w zabytkowych założeniach parkowych i ogrodowych; organizować, wykonywać i nadzorować prace związane ochroną i kształtowaniem terenów zieleni; wykonywać projekty i kosztorysy elementów małej architektury krajobrazu;

organizować, wykonywać i nadzorować prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu; wykonywać inwentaryzację terenów zieleni; posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni; obsługiwać sprzęt specjalistyczny; wykorzystywać zdolności plastyczne oraz uzdolnienia planimetryczne; rozwijać wyobraźnię przestrzenną; pracować w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji OGR.03 (Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu)

•  Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
•  Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
•  Urządzenie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
•  Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin

Przedmioty w ramach kwalifikacji OGR.04 (Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu)

•  Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
•  Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
•  Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Zapewniamy:
 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji OGR.03 (Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu)  – 3200 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji OGR.04 (Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu) – 2500 zł

 • Cena kursu dla obydwu kwalifikacji – 5300 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji OGR.03 1 i OGR.04

 

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Przedmioty wspólne

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Podstawy architektury krajobrazu

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:
kwalifikacja OGR.03 – 430 godzin
kwalifikacja OGR.04 – 360 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 70 godzin
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

 

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka wtedy trwa 1 rok.