Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika informatyka, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: nadzorować prawidłową eksploatację sprzętu komputerowego; nadzorować pracę sieci komputerowej; eksploatować oprogramowanie (biurowego, graficznego, prototypowego); dobierać konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań; programować w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania; administrować bazą danych; posługiwać się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji; posługiwać się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania; organizować własne i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy; kontrolować dostępy użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego; podejmować współpracę z siecią odbiorców usług informatycznych; posługiwać się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego; zapewniać prawidłowe funkcjonowanie bazy danych; posługiwać się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)

 • Przygotowania stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Zapewniamy:
 • Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji INF.02
  (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych) – 5200 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji INF.03
  (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) – 4500 zł

  Osoby, które wybiorą kursy dla dwóch kwalifikacji  w jednym roku szkolnym, otrzymają rabat  wysokości 5 % od całej kwoty.

  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Przedmioty w ramach kwalifikacji INF.03 (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)

 •  Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Przedmioty wspólne

 • Język obcy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki

   

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:

kwalifikacja INF.02 – 435 godzin
kwalifikacja INF.03 – 295 godziny
przedmioty wspólne dla obydwóch kwalifikacji- 60 godzin
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok i odbywa się w trybie hybrydowym.