Warunki rekrutacji

Naukę w naszej szkole i na kursach może rozpocząć każda osoba pełnoletnia. W przypadku szkół policealnych dodatkowo wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nie przeprowadzamy żadnych egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest ograniczona – im szybciej złożą Państwo do nas komplet dokumentów, tym większą będziecie mieli pewność, że rozpoczniecie naukę na wybranym przez siebie kierunku.

Na kierunkach bezpłatnych nie podpisujemy z kandydatami żadnej umowy.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Wymagane dokumenty

SZKOŁY POLICEALNE:

– podanie on-line o przyjęcie do szkoły,
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
– 1 zdjęcie legitymacyjne (może być również w wersji elektronicznej),
– dowód osobisty do wglądu,
zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (skierowanie na badania można otrzymać w Biurze Rekrutacji).

Uwaga!
Słuchacze, którzy mają zaliczony semestr w innej szkole policealnej, mają możliwość rozpoczęcia nauki w naszej szkole od kolejnego, wyższego semestru. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

KURSY KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ:

– podanie o przyjęcie na kurs,
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (podstawowej, zawodowej, gimnazjum, lub średniej),
– dowód osobisty do wglądu,
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (skierowanie na badania można otrzymać w Biurze Rekrutacji).

KURSY ARTYSTYCZNE:

– podanie o przyjęcie na kurs,
– 1 zdjęcie legitymacyjne,
– dowód osobisty do wglądu.

Opłaty za naukę

Nauka na wybranych kierunkach odbywa się bezpłatnie.

Na kierunkach płatnych kandydat podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Umowy podpisywane są elektroniczne. Płatności dokonywać można za pomocą przelewu online, gotówką w biurze lub e-rat, zgodnie z wybraną preferencją.

Słuchacze szkół i uczestnicy kursów nie ponoszą dodatkowych opłat za:

  • wpisowe (0 zł),
  • wydanie dokumentów, m.in.: świadectwa, zaświadczenia* do ZUS, MOPS, pracodawcy, dyplomu ukończenia szkoły,
  • dostęp do pakietu Microsoft Office 365 na cały okres trwania nauki (udostępniany na prośbę słuchacza),
  • dostęp do pakietu Adobe na cały okres trwania nauki (na wybranych kierunkach),
  • dostęp do platformy nauczania zdalnego.

Koszt e-legitymacji, dostępnej również w aplikacji mObywatel – 25 zł

Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT.

*bezpłatne zaświadczenie wystawiamy na podstawie uzyskanej min. 50% frekwencji w skali miesiąca 

Jak złożyć dokumenty?

1. Prosimy o wysłanie podania online, aby zarezerwować sobie miejsce. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Po otrzymaniu podania, wyślemy do kandydata kwestionariusz osobowy wraz z umową (umowa tylko dla kierunków płatnych), który będzie należało zatwierdzić elektronicznie i podpisać w ciągu 7 dni. W szkołach policealnych jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Skierowanie do lekarza kandydat otrzyma elektronicznie, razem z kwestionariuszem osobowym oraz ze wskazaniem  placówki medycznej, która wykonuje badania w ciągu 72 godzin

3. W terminie 14 dni od złożenia podania, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) wymagane dokumenty w oryginale.

4. Na prośbę pracowników Biura Rekrutacji kandydat może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości