Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Bezpłatna nauka!
Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, to atrakcyjna oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), o predyspozycjach organizatorskich, zainteresowanych zdobyciem wyjątkowych kwalifikacji, w przyszłości, pracą na planie filmowym lub telewizyjnym. Program zajęć obejmuje  przedmioty, które przygotowują słuchaczy do planowania, kosztorysowania, koordynowania i rozliczania produkcji filmowej i telewizyjnej. Słuchacze nabywają również umiejętności w zakresie współpracy m.in.: z reżyserami, scenarzystami, operatorami, montażystami, scenografami, realizatorami obrazu i dźwięku. Kadrę wykładowców stanowi grupa doświadczonych praktyków, z których większość pracuje na co dzień na planach filmowych, w firmach producenckich i dużych stacjach telewizyjnych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Program nauczania:
 • Podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Planowanie produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • Opracowywanie dokumentacji produkcji audiowizualnej
  i kosztorysu.
 • Organizowanie produkcji zgodnie z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej.
 • Koordynacja prac związanych z postprodukcją i zakończeniem realizacji.
 • Język angielski zawodowy (e-learning).
 • BHP (e-learning).
 • Praktyka zawodowa.

Przedmiot w ramach kwalifikacji AUD.01 (Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej).

 
Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2023

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły
  (podania online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy legitymacje

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji AUD.01

* liczba liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń