Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika logistyka, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzać zapasami; organizować prace związane z gospodarką magazynową; zarządzać gospodarką odpadami; planować i organizować prace związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów)

   •  Organizowanie pracy magazynu
   •  Przechowywanie zapasów
   •  Przyjmowanie i wydawanie zapasów
   •  Zabezpieczenie majątku
   •  Obsługiwanie klientów i kontrahentów

Przedmioty w ramach kwalifikacji SPL.04 (Organizacja transportu)

   •  Planowanie procesów transportowych
   •  Organizowanie procesów transportowych

Zapewniamy:
 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów) – 2900 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji SPL.04 (Organizacja transportu) – 2500 zł

 • Cena kursu dla obydwóch kwalifikacji – 4800zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji SPL.01 i SPL.04

 

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Przedmioty wspólne

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Podstawy logistyki

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:
kwalifikacja SPL.01 – 340 godziny
kwalifikacja SPL.04 – 350 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 120 godziny
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok.

W przypadku wyboru tylko kwalifikacji SPL.01 uzyskuje się zawód magazynier-logistyk.