Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika spedytora, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: planować, organizować i dokumentować procesy transportowe; prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji SPL.05 ( Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów):
   •  Podstawy spedycji
   •  Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
   •  Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
   •  Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
   •  Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
   •  Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Język obcy

Liczba godzin do kwalifikacji SPL.05 – 885 godzin
praktyka zawodowa- 280 godzin (8 tygodni)

Zapewniamy:
 • Rozpoczęcie kursu – wrzesień 2023

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i dla pracodawcy
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji SPL.05 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów) – 5700 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji SPL.05

 

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń