Podanie o przyjęcie do szkoły/na kurs w roku szkolnym 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć: w zależności od wybranego kierunku, wrzesień lub październik 2023

Proszę o przyjęcie mnie do szkoły/na kurs:

DANE OSOBOWE
* dotyczy wyłącznie kandydatów do Szkół Policealnych