Podanie o przyjęcie do szkoły/na kurs w roku szkolnym 2022/2023

Podanie o przyjęcie do szkoły/na kurs w roku szkolnym 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć – luty 2023

Proszę o przyjęcie mnie do szkoły/na kurs:

DANE OSOBOWE
* dotyczy wyłącznie kandydatów do Szkół Policealnych