Technik administracji

TECHNIK ADMINISTRACJI

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław, Poznań

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik administracji, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią ( również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej; udzielania informacji pracownikom oraz interesantom; kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce organizacyjnej; sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań; udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym; prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników; sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej; organizowania postępowania administracyjnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.01 (Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych)

 • Podstawy administracji i prac biurowych
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy

 

Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa, Wrocław lub Poznań

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy e-legitymacje, również do pobrania w aplikacji mObywatel

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłat za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji EKA.01

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości  60 zł/ m-c.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców: sprawdź 

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń