Technik animacji filmowej

TECHNIK ANIMACJI FILMOWEJ - Nowość!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik animacji filmowej, to atrakcyjna oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem cennych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych w zakresie animacji filmowej.

Zajęcia w szkole prowadzone są przez doświadczonych wykładowców- praktyków, specjalistów z branży. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania.

Absolwenci  będą przygotowani do pracy w branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej, wykonując działania w dziedzinie filmu animowanego, jak i animacji wykorzystywanej podczas pracy nad fabułą, dokumentem, tworzeniem gier komputerowych, czy efektów specjalnych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:
 • Podstawy wiedzy o rynku animacji filmowej
 • Realizacja animacji filmowej
 • Techniki animacji rysunkowej
 • Techniki animacji 2D
 • Techniki animacji 3D
 • Techniki animacji poklatkowej
 • Zarządzanie technikami animacji filmowej
 • Język obcy zawodowy (e-learning)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
 • Praktyka zawodowa


Słuchacze otrzymują, na czas trwania nauki, BEZPŁATNY DOSTĘP DO PAKIETU ADOBE a w nim m.in.:  Photoshop, Illustartor, In Design, Premiere Pro, Bridge, After Efekt.

Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (zgłoszenie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy e-legitymacje, również do pobrania w aplikacji mObywatel

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena jednego roku nauki – 4200 zł

  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji AUD.11

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń