Florysta

TECHNIK FLORYSTA

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Roczna szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik florysta, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: projektowania dekoracji roślinnych; wykonywania dekoracji roślinnych, aranżacji wnętrz i otwartej przestrzeni; obsługi klienta i planowania przestrzeni handlu w branży florystycznej; prowadzenia własnej kwiaciarni lub firmy florystycznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji OGR.01 (Wykonywanie kompozycji florystycznych):

•  Podstawy florystyki
•  Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
•  Przygotowywanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji
•  Przygotowywanie do sprzedaży roślin, wyrobów i materiałów florystycznych
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
•  Język obcy zawodowy (e-learning)

Zapewniamy:
 • 350 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (1 rok)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2023

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy legitymacje

 • Wystawiamy aświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji OGR.01

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń