Technik programista

TECHNIK PROGRAMISTA

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika programisty, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: nadzorować bezpieczeństwo sieci komputerowych;
nadzorować bezpieczeństwo systemów komputerowych; budować i konfigurować sieci komputerowe; eksploatować bazy danych; poruszać się swobodnie w środowisku grafiki 3D i wydruków 3D; programować mikrokontrolery i proste układy; programować w języku Python; serwisować urządzenia techniki komputerowej; tworzyć i testować aplikacje

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 


Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji INF.03 (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych):

   •  Projektowanie stron internetowych
   •  Projektowanie i administrowanie bazami danych
   •  Programowanie aplikacji internetowych

Przedmioty w ramach kwalifikacji INF.04 (Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji):

   •  Projektowanie oprogramowania
   •  Programowanie obiektowe
   •  Programowanie aplikacji deskopowych
   •  Programowanie aplikacji mobilnych
   •  Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
   •  Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Zapewniamy:
 • Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji INF.03
  (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) – 4500 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji INF.04
  (Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji) – 5800 zł

  Osoby, które wybiorą kursy dla dwóch kwalifikacji w jednym roku szkolnym, otrzymają rabat  wysokości 5 % od całej kwoty.

  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji INF.03 i INF.04

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Przedmioty wspólne:
   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Podstawy informatyki

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:
kwalifikacja INF.03 – 295 godzin
kwalifikacja INF.04 – 470 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 60 godzin

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka wtedy trwa 1 rok i odbywa się w trybie hybrydowym.