Kurs aktorstwa filmowego

KURS AKTORSTWA FILMOWEGO

Rozpoczęcie kursu:  październik 2024

Miejsca zajęć:  Warszawa, Wrocław

Czas trwania kursu: 40 godz.
(2 weekendy po 16 godz. + 1 weekend 8 godz.)

Kurs aktorstwa filmowego adresowany jest do osób, które chciałyby rozpocząć i/ lub rozwijać  karierę aktorską w świecie filmu, telewizji i reklamy. Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętnościach aktorskich, niezbędnych do efektywnej pracy z kamerą. Kursanci poznają podstawowe techniki aktorskie, jak również strategie adaptacji roli do wymagań produkcji filmowych. Wezmą udział w ćwiczeniach  aktorskich przed kamerą z odtwarzaniem i analizowaniem. Dowiedzą się, jak skutecznie przygotować się do castingu do filmu, telewizji i reklamy. W ramach końcowego zaliczenia uczestnicy kursu stworzą wspólnie etiudę filmową.

Zajęcia prowadzone są przez aktorów oraz specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej.

Uczestnicy kursu, po zakończeniu całego cyklu nauczania oraz zaliczeniu końcowej pracy, otrzymają  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Program zajęć:
 • Podstawy aktorstwa filmowego
 • Casting – jak dobrze wypaść 
 • Etiuda filmowa
Zapewniamy:
 • 40 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w weekendy

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Praktyczne zajęcia przed kamerą

 • Uczestnicy stworzą etiudę filmową na zakończenie kursu

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu – 1900 zł

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej


* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

POLECAMY RÓWNIEŻ  KURS AKTORSTWA TEATRALNEGO!