Technik reklamy

TECHNIK REKLAMY

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika reklamy, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy; przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych; planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów; oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej; tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy); tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych; obsługiwać programy graficzne m.in: Ilustrator, Photoshop; organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy; organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych; współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi; oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam; sporządzać budżet kampanii reklamowej; pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie; przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji PGF.07 (Wykonywanie przekazu reklamowego):

   •  Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
   •  Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
   •  Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi

Przedmioty w ramach kwalifikacji PGF.08 (Zarządzanie kampanią reklamową):

   •  Planowanie kampanii reklamowej
   •  Realizowanie kampanii reklamowej
   •  Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej

Zapewniamy:
 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji PGF.07 (Wykonywanie przekazu reklamowego) – 3000 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji PGF.08 (Zarządzanie kampanią reklamową) – 2000 zł

 • Cena kursu dla obydwóch kwalifikacji – 4300 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji PGF.07 i PGF.0

 

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Przedmioty wspólne:

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Podstawy reklamy

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:

kwalifikacja PGF.07 – 350 godzin
kwalifikacja PGF.08 – 280 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 120 godziny

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok.