Aktorstwo

AKTORSTWO

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania kursu:
9 miesięcy

Kurs Aktorstwa to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie aktorstwa. Krótka forma (9 miesięcy) nauki, przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

Zajęcia, w formie warsztatów, prowadzone są przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej. W trakcie nauki słuchacze poznają podstawy aktorstwa oraz sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów. Będą mieli okazję współpracować z uczestnikami kursów Scenografii i kostiumografii oraz Tańca. W ramach końcowego zaliczenia słuchacze wezmą udział w publicznym pokazie etiudy/spektaklu.

Uczestnicy Kursu Aktorstwa, po zakończeniu całego cyklu nauczania oraz zaliczeniu końcowej pracy, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 

Program zajęć:
 • Praca nad tekstem i kultura żywego słowa.
 • Podstawowe zadania aktorskie i sceny improwizowane.
 • Świadomość ciała i podstawy ruchu scenicznego.
 • Impostacja głosu i warsztaty wokalne.
 • Realizacja scen z utworów dramatycznych.
 • Podstawy aktorstwa filmowego i casting.
 • Warsztaty – projekt końcowy / Etiuda.
Zapewniamy:
 • 220 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Rozpoczęcie kursu – październik 2023

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Uczestnicy wezmą udział w spektaklu dla publiczności na zakończenie kursu

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena całego kursu – 4800 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 


* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń