Kurs aktorstwa teatralnego

KURS AKTORSTWA TEATRALNEGO

Rozpoczęcie kursu:  październik 2024

Miejsca zajęć:  Warszawa, Wrocław

Czas trwania kursu:
52 godziny (3 weekendy po 16 godz. + spektakl 4 godz.)

Kurs adresowany jest do uczestników pełnoletnich, którzy pragną zdobyć lub rozwinąć podstawowe umiejętności w zakresie aktorstwa teatralnego. To również atrakcyjna propozycja dla osób, które chciałyby nabrać pewności siebie oraz popracować nad skuteczną autoprezentacją i swobodą w wyrażaniu swoich emocji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Udział w kursie zapewni uczestnikom solidne fundamenty oraz wszechstronne szkolenie w zakresie technik aktorskich, interpretacji ról, pracy nad postawą sceniczną i ekspresją w teatrze. Kursanci rozwiną również kompetencje w obszarze świadomości swojego ciała i głosu. W ramach końcowego zaliczenia wezmą udział w spektaklu dla publiczności.

Zajęcia prowadzone są przez aktorów oraz artystów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej.

Uczestnicy kursu, po zakończeniu całego cyklu nauczania oraz zaliczeniu końcowej pracy, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Program zajęć:

Aktorstwo teatralne:

 • Podstawowe zadania aktorskie na scenie
 • Impostacja głosu i dykcja
 • Podstawy ruchu scenicznego
 • Realizacja scen z utworów dramatycznych
 • Spektakl
Zapewniamy:
 • 52 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w weekendy

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Uczestnicy wezmą udział w spektaklu dla publiczności na zakończenie kursu

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena kursu – 1600 zł

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej


* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń