Technik realizacji nagrań

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław, Poznań
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik realizacji nagrań, to atrakcyjna oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem wyjątkowych kwalifikacji zawodowych oraz profesjonalnych umiejętności w zakresie realizacji nagrań. W szkole uczą doświadczeni wykładowcy, specjaliści z branży. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach i studiach nagrań. Słuchacze mają zagwarantowany dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Praktyki zawodowe odbywają się m.in. w telewizji, rozgłośniach radiowych i firmach producenckich. Słuchacze pracują z wykorzystaniem programów ProTools oraz Reaper. Zajęcia realizowane w studiach nagrań dają uczestnikom możliwość zapoznania się również z innymi programami DAW, a także są okazją do realizacji nagrań studyjnych z zespołami i kapelami na żywo. Słuchacze korzystając z DAW, zdobywają umiejętności z zakresu korekcji barwy, edycji, kompresji, syntezy dźwięku, mixu i masteringu. Wszystko to z wykorzystaniem automatyki, wysyłek i zaawansowanych interakcji sygnału. W ramach zajęć nauczą się m.in. diagnozować, za pomocą słuchu i analizy, najczęściej występujące zniekształcenia i zakłócenia w dźwięku, a następnie jak je usuwać oraz konfigurować i obsługiwać: interface audio, kontroler MIDI, rejestratory przenośne. Poznają formaty i metody kompresji plików, sekrety udźwiękowiania a także kreatywne metody wykorzystania efektów audio. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wykonywania montażu materiału dźwiękowego; przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego; rejestrowania materiału dźwiękowego; wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego; wykorzystania systemu MIDI. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika. Słuchacze mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: realizacja nagrań dźwiękowych i montaż dźwięku oraz uzyskania tytułu technika realizacji nagrań.
Program nauczania:
Przedmioty w ramach kwalifikacji AUD.08 (Montaż dźwięku)
 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • Authoring dźwięku
 • Archiwizacja dźwięku
Przedmioty w ramach kwalifikacji AUD.09 (Realizacja nagrań dźwiękowych)
 • Przygotowanie do rejestracji dźwięku
 • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich
 • Rejestracja dźwięku
 • Miksowanie dźwięku
 • Przetwarzanie dźwięku
 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI
Przedmioty wspólne:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
 • Język angielski zawodowy (e-learning)
Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – luty 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa, Wrocław lub Poznań

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy legitymacje

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena jednego roku nauki – 1200 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji AUD.08 i AUD.09

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń