Technik handlowiec

TECHNIK HANDLOWIEC

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika handlowca, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: obsługiwać urządzenia biurowe, posługiwać się finansowo-księgowymi programami komputerowymi, organizować, prowadzić i zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa, wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzić działania reklamowe i marketingowe.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania

Przedmioty w ramach kwalifikacji HAN.01 (Prowadzenie sprzedaży)

   •  Organizowanie sprzedaży
   •  Sprzedaż towarów

Przedmioty w ramach kwalifikacji HAN.02 (Prowadzenie działań handlowych)

   •  Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu
   •  Zarządzanie działaniami handlowymi
   •  Organizacja gospodarki magazynowej
   •  Prowadzenie działań posprzedażowych
   •  Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Przedmioty wspólne

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży handlowej
   •  Podstawy handlu

Zapewniamy:
 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki- do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji HAN.01 (Prowadzenie sprzedaży) – 3100 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji HAN.02 (Prowadzenie działań handlowych) – 1800 zł

 • Cena kursu dla obydwu kwalifikacji – 4500 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 •  
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji HAN.01 i HAN.002

 

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba godzin dla danej kwalifikacji

kwalifikacja HAN.01 – 430 godzin
kwalifikacja HAN.02 – 280 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 100 godziny
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie
podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok.