Kurs grafiki komputerowej online

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ONLINE

Rozpoczęcie kursu: październik 2024 
Czas trwania kursu: 6 miesięcy

Kurs Grafiki Komputerowej Online to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Krótka forma (6 miesięcy) nauki przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe. Dodatkowym atutem jest zdalna forma prowadzonych zajęć, umożliwiająca uczestniczenie w nich osobom z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

Oferta skierowana jest do osób kreatywnych, posiadających predyspozycje plastyczne, które chciałyby zdobyć kompetencje sprawnego posługiwania się narzędziami komputerowymi i oprogramowaniem dla celów projektowania. Uczestnicy kursu pracują z wykorzystaniem oprogramowania pakietu Adobe, do którego dostają bezpłatny dostęp na okres 6 miesięcy. Zajęcia w formie e-learningu odbywają się z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

Uczestnicy kursu, po zakończeniu całego cyklu nauczania oraz zaliczeniu końcowej pracy, otrzymają  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie §15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Program nauczania:
 • grafika wektorowa (Illustrator CC),
 • grafika rastrowa (Photoshop) – warsztat obróbki obrazów 2D,
 • animacja i Wideo – tworzenie krótkich form (After Effect, Premier Pro),
 • podstawy modelowania (Blender) – projektowanie 3D,
 • AI – Sztuczna inteligencja w Photoshop,
 • techniki poligraficzne (In Design),
 • typografia, rysunek i kompozycja plastyczna,
 • warsztaty – projekt dyplomowy.
Zapewniamy:
 • Rozpoczęcie kursu – październik 2024

 • 180 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena całego kursu – 3500 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

*liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

POLECAMY RÓWNIEŻ KURS TWORZENIA STRON WWW ONLINE!
Wymagania dla Słuchaczy: własny laptop z systemem Windows 10 lub Mac.

WAŻNE!

 • W ramach programu nauczania wszystkie zajęcia realizowane są w formie e-learningu, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania ROE.

 • Zajęcia odbywają się na platformie zdalnego nauczania, w czasie rzeczywistym z udziałem nauczyciela.
 
 
 • Uczestnicy otrzymują na 6 miesięcy bezpłatny dostęp do pakietu Adobe, a w nim m. in.: Photoshop, Illustartor, In Design, Premiere Pro, Bridge.

 • Szkolenia z obsługi platformy zdalnego nauczania.