Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika hotelarstwa, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: kompleksowo obsługiwać gości hotelowych,
prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich, rezerwować usługi hotelarskie,
obsługiwać elektroniczne systemy hotelowe, sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich, rozliczać koszty pobytu gości, organizować usługi gastronomiczne,
przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, organizować i obsługiwać kongresy, konferencje i imprezy okolicznościowe, przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe, współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży i innymi podmiotami działającymi w otoczeniu hoteli.

Kurs realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji HGT.03. (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)

   •  Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelowe
   •  Przygotowywanie i podawanie śniadań
   •  Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty w ramach kwalifikacji HGT.06. (Realizacja usług w recepcji)

   •  Rezerwacja usług hotelarskich
   •  Obsługa gości w recepcji

Przedmioty wspólne

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży turystycznej
   •  Podstawy hotelarstwa

Zapewniamy:
 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji HGT.03 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) – 2900 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji HGT.06 (Realizacja usług w recepcji) – 2700 zł

 • Cena kursu dla obydwóch kwalifikacji – 5000 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej
 •  

 

 

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:
kwalifikacja HGT.03 – 315 godzin
kwalifikacja HGT.06 – 340 godzin
przedmioty wspólne dla obydwóch kwalifikacji- 120 godzin

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów.

W przypadku wyboru tylko kwalifikacji HGT.06 uzyskuje się zawód: recepcjonista.