Kurs fotografii

KURS FOTOGRAFII

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław, Poznań
Czas trwania kursu: 3 miesiące

Kurs Fotografii to atrakcyjna propozycja kształcenia w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie fotografii. Zajęcia prowadzone są trybie hybrydowym: stacjonarnie i online.

Oferta jest skierowana do każdego, kto interesuje się fotografią i lubi obserwować otoczenie. Nauka na kursie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i sprawdzenia się w różnych rodzajach fotografii. Zajęcia stacjonarne odbywają się w kompleksowo wyposażonych studiach fotograficznych z dostępem do nowoczesnych narzędzi. Prowadzone są przez zespół doświadczonych wykładowców – aktywnych zawodowo fotografów i specjalistów z branży fotograficznej, filmowej i reklamowej.

Uczestnicy Kursu Fotografii, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Program nauczania:

Zajęcia online, z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania:

 • Podstawy fotografii
 • Fotografia w grafice – postprodukcja
 • Konsultacje dyplomowe

Zajęcia stacjonarne w studio lub w plenerze:

 • Portret (studio)
 • Reportaż ślubny (plener)
 • Fotografia produktowa  (studio)

Uwaga!

Uczestnicy otrzymają, na czas trwania kursu, bezpłatny dostęp do pakietu Adobe.

Zapewniamy:
 • 100 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Rozpoczęcie kursu – luty 2024

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa, Wrocław lub Poznań

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena całego kursu – 2600 zł
   
 • Nie pobieramy opłaty wpisowe

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń