Technik organizacji turystyki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika organizacji turystyki, potwierdzonego państwowym dokumentem.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił: planować imprezy i usługi turystyczne, przeprowadzać kalkulację kosztów imprez i usług turystycznych, zamawiać imprezy i usługi turystyczne, prowadzić informację turystyczną, sprzedawać imprezy i usługi turystyczne, realizować imprezy i usługi turystyczne, obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczać imprezy i usługi turystyczne.

Kursy realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł  zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania

Przedmioty w ramach kwalifikacji HGT.07 (Przygotowanie imprez i usług turystycznych):

   •  Projektowanie imprez i dobór usług turystycznych
   •  Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
   •  Rezerwacja usług i imprez turystycznych

 

Przedmioty w ramach kwalifikacji HGT.08 ( Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych):

   •  Organizowanie informacji turystycznej
   •  Sprzedaż imprez i usług turystycznych
   •  Realizacja imprez i usług turystycznych
   •  Rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji:

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży turystycznej
   •  Podstawy turystyki

 

Zapewniamy:
 • Rozpoczęcie kursu – wrzesień 2023

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji HGT.07 (Przygotowanie imprez i usług turystycznych) – 2800 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji HGT.08 (Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych)- 2600 zł

 • Cena kursu dla obydwu kwalifikacji – 4800 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji HGT.07 i HGT.08

 

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:

kwalifikacja HGT.07 – 300 godzin
kwalifikacja HGT.08 – 340 godzin
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 140 godzin
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok.