Technik usług pocztowych i finansowych

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Roczna szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: przyjmowania, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych; prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora pocztowego; realizowania obrotu przekazowego, gotówkowego i bezgotówkowego; realizowania usług bankowych; wykonywania zadań rozdzielczych; wykonywania zadań ekspedycyjnych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.08 (Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych):

•  Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
•  Świadczenie usług pocztowych
•  Realizowanie obrotu towarowego
•  Realizowanie obrotu finansowego
•  Opracowywanie przesyłek
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
•  Język obcy zawodowy (e-learning)

Zapewniamy:
 • 350 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (1 rok)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy e-legitymacje, również do pobrania w aplikacji mObywatel

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji EKA.08

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości  60 zł/ m-c.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców: sprawdź 

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń