Kurs tańca

KURS TAŃCA

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania kursu: 9 miesięcy

Kurs Tańca to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób pełnoletnich, których pasją jest taniec, zainteresowanych pogłębieniem umiejętności w zakresie różnych technik tanecznych oraz zdobyciem kompetencji w obszarze choreografii i pedagogiki tańca.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez doświadczonych tancerzy, choreografów oraz pedagogów tańca i baletu. W ramach końcowego zaliczenia uczestnicy wezmą udział w publicznym występie.

Uczestnicy Kursu Tańca, po zakończeniu całego cyklu nauczania oraz zaliczeniu końcowej pracy, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Program nauczania:
 • Taniec klasyczny z elementami baletu.
 • Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych.
 • Podstawy choreografii.
 • Trening ogólnorozwojowy dla tancerzy.
 • Podstawy performansu i improwizacji w tańcu.
 • Nowoczesne formy taneczne.
 • Taniec współczesny.
 • Warsztat – projekt dyplomowy.
Zapewniamy:
 • 220 godzin zajęć w ramach kursu

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Cena całego kursu – 4500 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach! 

 

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń