Kurs choreografii scenicznej

KURS CHOREOGRAFII SCENICZNEJ

Miejsce zajęć: pracownia artystyczna ROE, Wrocław ul. Wagonowa 12
Czas trwania warsztatów: 12 godzin (jeden weekend po 6 godz. dziennie)e

Kurs skierowany jest wszystkich osób, które chcą rozwinąć umiejętności taneczne oraz nabyć umiejętności tworzenia choreografii scenicznej. Program zajęć jest atrakcyjną propozycją w szczególności dla obecnych lub przyszłych: instruktorów amatorskich zespołów tanecznych  (w różnych stylach i technikach), instruktorów grup teatralnych, animatorów kultury, arteterapeutów.

Prowadząca:

Magdalena Górnicka- Jottard 

tancerka i choreografka, absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Antwerpii na wydziale tańca współczesnego i choreografii oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała przy ponad 50 spektaklach i projektach tanecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zakresie tańca, pantomimy i choreografii.

 

Zakres tematyczny zajęć:

Współcześnie choreografia ma szeroką definicję i funkcjonuje w wielu kierunkach i odmianach, m.in. w teatrze, filmie, balecie, czy wersji modern, która przede wszystkim pozwala na wyrażanie siebie i swoich emocji.

Zajęcia w ramach Kursu choreografii scenicznej obejmują m.in. elementy kompozycji tańca i ruchu. Uczestnicy będą mieli również możliwość poznania „choreograficznej skrzynki z narzędziami”, czyli metod efektywnego tworzenia choreografii i scen ruchowych.

Termin kursu:
 25-26 listopada 2023 r.
Koszty:
  • 460 zł 

*  liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń